Ändamål
Stiftelsen befrämjar sparandet och stöder allmännyttig verksamhet inom Åbo och Pargas område. Stiftelsen beviljar understöd och bidrag samt stipendier för verksamhet som gynnar barn, ungdom, idrott, forskning och kultur samt annan samhällsnyttig verksamhet.
Ansökningsförfarande

En fritt formulerad ansökan skickas till ombudsmannen helst per e-post. Förutom ansökan bifogas även verksamhetsplan/projektbeskrivning och budget. Ansökan kan inlämnas per den 28.2, 30.4 och 30.9 och behandlas därpå följande månad.

Bakgrund
Aktiastiftelsen i Åbo och Pargas (tidigare Aktiastiftelsen i Åboland) grundades 1992. Sedan sparbanksrörelsen till denna del i Åboland uppgick i Unitasgruppen år 1993 (som år 1995 blev Merita efter fusion FBF-KOP) har stiftelsens uppgift och ändamål varit att bevaka de fem tidigare självständiga åboländska sparbankernas traditioner.
Kontaktuppgifter

Styrelseordförande

Åsa Hermansson
Pargas


Ombudsman

Dan Hermansson
c/o Aktia Bank Abp 
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas
tfn. 0503492314
e-post:dan.hermansson@aktia.fi