Aktiastiftelsen i Åbo, Pargas och Kimitoön sr
Ändamål
Stiftelsen befrämjar sparandet och stöder allmännyttig verksamhet inom Åbo, Pargas och Kimitoöns område. Stiftelsen beviljar understöd och bidrag för verksamhet som gynnar barn, ungdom, idrott, forskning och kultur samt annan samhällsnyttig verksamhet. 
Ansökningsförfarande

Stiftelsen har tagit i bruk ett elektroniskt ansökningssystem och formuläret hittas nedan. Vänligen bifoga projektbeskrivning och projektbudget som skild bilaga. 

 

ANSÖKNINGSFORMULÄR

 

Ansökan kan inlämnas per den 28.2, 30.4 och 30.9. och ansökningarna behandlas därpå följande månad. Besluten tillkännages per e-post. 

Bidrag beviljas i huvudsak för projekt till organisationer, sammanslutningar och arbetsgrupper. Bidrag beviljas inte till privatpersoner och inte heller för redan genomförda projekt, för facklig eller partipolitisk verksamhet eller för studier för enskilda studerande.

Bakgrund

Aktiastiftelsen i Åbo och Pargas (tidigare Aktiastiftelsen i Åboland) grundades 1992. Sedan sparbanksrörelsen till denna del i Åboland uppgick i Unitasgruppen år 1993 (som år 1995 blev Merita efter fusion FBF-KOP) har stiftelsens uppgift och ändamål varit att bevaka de fem tidigare självständiga åboländska sparbankernas traditioner.

År 2024 fusionerades Aktiastiftelsen på Kimitoön med stiftelsen och verksamhetsområdet utvidgades att omfatta även Kimitoön. 

Kontaktuppgifter

Styrelseordförande

Åsa Hermansson


Ombudsman

Dan Hermansson
c/o Aktia Bank Abp 
Universitetsgatan 15
20100 Åbo
tfn. 0503492314
e-post: aktiastiftelsen.abopargas@gmail.com